SZKOLENIA I DORADZTWO

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM

COACHING / TRENING JĘZYKOWY / DORADZTWO HR /ANTYMOBBING

Naszym celem jest wszechstronny rozwój naszych Klientów, który umożliwi lepsze funkcjonowanie
w życiu zawodowym oraz podniesie poziom zadowolenia z wykonywanej pracy. Więcej…

COACHING zawodowy

TRENING ROZWOJU ZAWODOWEGO

Coaching (trening rozwoju zawodowego) to doskonalenie umiejętności zawodowych oraz budowanie postaw i motywacji pozwalające na wykorzystanie posiadanych kompetencji
w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi.

PRACOWNIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Oferujemy kursy języka angielskiego „szyte na miarę” – kompleksowe programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

POGOTOWIE HR-OWE

DORADZTWO HR DLA MAŁYCH FIRM

Usprawnienia w obszarze zarządzania zasobami ludzkim
w firmie (m.in. procesu rekrutacji, adaptacji, rozwoju zawodowego, rozstawania się z pracownikami).

ANTYMOBBING

Obrona przed mobbingiem

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej Cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz

Tristan Bernard